Kannattaisiko yrittäjän sopia, ainakin sukulaisten kesken?

Vanha sanonta kuuluu, että parempi laiha sopu kuin mehevä riita. Aina sovinto ei onnistu, mutta jo lakimiehen ammattieettisten näkökulmien valossa sitä tulisi edistää. Työssäni perheoikeuden parissa olen saanut nähdä, miten erilaisiin lopputuloksiin tullaan riippuen siitä, päädytäänkö asiassa sopimaan vai riitelemään. Pahimmassa tapauksessa yrittäjän koko elämäntyö vaarantuu kalliissa ja pitkäkestoisessa prosessissa.

Monimutkaiset jakotilanteet saadaan nopeasti ja edullisesti saatettua loppuun, mikäli sopijapuolten välillä on keskusteluyhteys ja päästään neuvottelemaan kasvokkain. Tällöin asiat etenevät usein yhden lakimiehen avustamina.

Uhkana kallis pesänjakoprosessi

Mikäli keskusteluyhteyttä ei ole, edellyttää sekä perinnönjako- että avioeroprosessi käräjäoikeuden määräämän pesänselvittäjän ja -jakajan käyttämistä. Tällaisessa tilanteessa riitapuolet useimmiten käyttävät apunaan vielä omia lakimiehiään. Kuluja syntyy ja aikaa kuluu. Näin voidaan saavuttaa ehkä hieman pedantimpi työskentelyote ja periaatetasolla objektiivisuus voi toteutua paremmin. Tästä maksetaan kuitenkin korkea hinta eikä takuita toivotusta lopputuloksesta ole. Yksittäisen riitapuolen mahdollisuudet vaikuttaa jaon lopputulokseen eivät usein formaalissa prosessissa ole vapaata sopimista paremmat.

Karkeasti voi sanoa, että perheoikeudellisen riita-asian kokonaiskulut ovat kymmenkertaiset sopimisen kuluihin verrattuna. Ajan kulumisen osalta suhde on samansuuntainen: riita-asian kesto voidaan mitata vuosissa, kun sopimus saadaan kasaan jopa päivissä. Aika on yrittäjälle rahaa.

Fokus pois riitelystä

Jakoprosessin hoitaminen riita-asiana vie asian hoidon fokusta pois muista oleellisista kysymyksistä. Yrittäjän laajat varallisuusoikeudelliset toimenpiteet sisältävät merkittäviä verotuksellisia kysymyksiä, joiden epäedullisen ratkaisun hintalappu voidaan mitata kymmenissä tuhansissa.

Edelleen rahoituksen järjestäminen kohteita lunastavalle henkilölle usein edellyttää ripeitä sopimusjakoja. Riitaisissa kokonaisuuksissa voi käydä niin, ettei nähdä metsää puilta: tiedossa on ikäviä yllätyksiä, kun riita-argumentit ovat vieneet päähuomion asiassa.

Keskeisin keino välttää riitaisuudet on ennakointi ja kommunikaation säilyttäminen. Mikäli omaisuuden kohtaloa on etukäteen suunniteltu ja kriisitilanteeseen varauduttu, ovat suuntaviivat akuutilla hetkellä valmiina. Kun lakimiestä käytetään ajoissa, vältytään runsaalta lakimiesten käytöltä myöhemmin.

Yrittäjä, tutkituta oman tilanteesi ajoissa perheoikeuteen vihkiytyneen lakimiehen kanssa.

 

Artikkelin on kirjoittanut lakimies Riku Teräväinen ja se on julkaistu alunperin Varsinais-Suomen Yrittäjä -lehdessä, 18.3.2021 julkaistussa numerossa.

Visma Legal on luotettu lakialan ammattilainen, joka palvelee sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. Olemme Varsinais-Suomen suurin lakitoimisto ja palveluksessamme on noin 20 lakiasiantuntijaa. Visma Legal on osa kasvavaa pohjoismaista Visma-konsernia.

Visma Legalin asiantuntijat palveluksessasi

Tutustu lakimiehiimme ja ota yhteyttä