Olisiko nyt aika ja aikaa suunnitella perintöä?

Jäämistöoikeus on monitahoinen ja yllätyksellinen oikeudenala, jonka perusratkaisut eivät usein enää sellaisenaan istu nykypäivän perhesuhteisiin ja omaisuustyyppeihin. Perintöön liittyvien asioiden hoitaminen jää helposti liian myöhäiseksi, vaikka ennakointi olisi tässäkin asiassa tärkeää. Hyvällä suunnittelulla ja lakimiehen tuella hoituu jäämistösuunnittelu ennakoivasti ja tarvittavat asiakirjat tulevat ajoissa kuntoon.

Vaikka puhe perinnöistä ei ole päivänpolttavinta aihealuetta, ei jäämistöoikeuden merkitys yhteiskunnassamme ole vähentynyt ­­– päinvastoin. Vuosi vuodelta jo kertyneen perhevarallisuuden merkitys on suurempi. Suomeksi sanottuna ihmiset saavat suurempia perintöjä. Riitautuneet perinnönjaot tai perinnönjakoa hidastavat lakitekniset muodollisuudet muodostavat aidon yhteiskunnallisen haasteen. Tilanne, jossa merkittävä varallisuuserä on vuosia ikään kuin selvitystilassa, on ongelma paitsi omaisuuteen oikeutetuille perillisille myös itse omaisuuserän kohtalolle. Moni kehityskelpoinen vanha kiinteistö ränsistyy ja paljon omaisuutta makaa tuottamattomana, kun omaisuus on ”selvitysprosessissa”. Pahimmassa tapauksessa koko yrittäjän elämäntyö voi valua hukkaan epäonnistuneen tai epäonnisen prosessin seurauksena.

Kuinka määrätä omasta perinnöstään?

Jo muodostuneen jäämistön jakautuminen voi määräytyä joko perintökaaren tai testamentin perusteella. Kolmas määräytymisperuste on henkivakuutus. Tällöin puhe ei kuitenkaan muodollisesti ole enää perinnöstä vaan vakuutuskorvauksesta: omaisuus on vakuutusyhtiön hallussa ja se maksetaan vakuutusehtojen mukaisesti.

Perintökaaren määräämä perintöjärjestys on kankea sekä pitää sisällään epäloogisiakin elementtejä. Usein se ei vastaa perittävän tahtoa. Huomattavaa on, ettei kaikilla ole lähisukulaisia, joille omaisuus luontevasti lain mukaan siirtyisi. Mikäli perintökaaren määräykset halutaan ohittaa, tapahtuu tämä testamentilla. Testamentilla tyypillisesti vahvennetaan lesken oikeuksia sekä ennakoidaan perintöverotusta. Tehokkaita verosuunnittelukeinoja ovat esimerkiksi hallintaoikeusvähennykset sekä omaisuuden sirpaloiminen, jolloin veroprogressiot jäävät maltillisemmiksi.

Henkivakuutukset mahdollistavat osittain testamenttiakin ”radikaalimpia” jäämistöratkaisuita. Huomattavaa kuitenkin on, että vakuutusinstrumentit käyttäytyvät paikoitellen epäennakoitavasti yhdessä perintökaaren, testamentin ja avio-oikeusmääräysten kanssa.

Onko olemassa jokin ennakoivampi tapa jäämistösuunnittelulle?

Perintökaari, testamentti ja henkivakuutukset määräävät jäämistön kohtalon siinä vaiheessa, kun jäämistö on jo muodostunut. Tämä on jäämistösuunnittelun toinen puoli – jäämistön koon hallinta on usein nimittäin kaikkein tehokkainta suunnittelua.

Perinnönjaosta sopiminen on usein sitä hankalampaa, mitä suurempi jäämistö on kysymyksessä. Ripeän sopimusjaon todennäköisyydet pienenevät sitä mukaa, kun perilliset terästäytyvät valvomaan omia etujaan, mahdollisesti lakimiehiensä tukemana. Mittavan perinnön kohdalla myös perintöverotuksen merkitys korostuu. Verot menevät maksuun, saadaan perintö jaetuksi tai ei.

Jäämistöään kannattaakin hallita jo proaktiivisesti tehtävillä toimenpiteillä. Omaisuutta saadaan siirretyksi eteenpäin jo elinaikana lähinnä lahjoituksilla ja kaupoilla. Kauppa on mahdollista tehdä myös alihintaisena, joka usein on lahjaverosta vapaa toimenpide. Omaisuudellaan voi huolehtia myös muiden ihmisten elatuksesta, mikä sekin on lähtökohtaisesti verovapaata.

Yritysten ja maatilojen luovutuksiin saatavat mittavat perintö- ja lahjaverotuksen sukupolvenvaihdoshuojennukset tulee selvittää hyvissä ajoin: jäämistön jo muodostuttua voi pahimmassa tapauksessa toiminnallinen kokonaisuus sirpaloitua ja huojennukset jäädä saamatta.

Paitsi että jäämistöoikeus on yllätyksellistä, niin ennen kaikkea sitä on todellisuus, jossa elämme. Varmaa on lähinnä, että yllätyksiä tulee. Tämä tosiasia on tullut selväksi perhevarallisuusoikeuden parissa työskennellessä. Moni riski on vältettävissä järkevällä ennakoinnilla, jolla ainakin pahimmat sudenkuopat vältetään.

Mikäli kaipaat juridista tukea jäämistösuunnitteluun liittyen, ole rohkeasti yhteydessä meihin joko suoraan tai yhteydenottolomakkeen kautta. Yhteydenottopyyntö ei velvoita sinua mihinkään.

Artikkeli on julkaistu alunperin Varsinais-Suomen Yrittäjä -lehdessä, 14.5.2020 julkaistussa numerossa.

Visma Legal on luotettu lakialan ammattilainen, joka palvelee sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. Olemme Varsinais-Suomen suurin lakitoimisto ja palveluksessamme on yli 20 lakiasiantuntijaa. Visma Legal on osa kasvavaa pohjoismaista Visma-konsernia.

Visma Legalin asiantuntijat palveluksessasi

Tutustu lakimiehiimme ja ota yhteyttä