Säädetty, muutettu ja jälleen muutettu. Miten yrittäjän tulisi kyetä seuraamaan tempoilevaa lainsäätäjää?

Juttelin muutama päivä sitten itselleni tutun yrittäjän kanssa ja kysyin mielenkiinnosta, miten hän on kokenut korona-ajan lainsäädännön omassa liiketoiminnassaan. Kysyin, onko tätä lainsäädäntöä ja sen muutoksia helppoa seurata ja tietääkö hän, miten esimerkiksi eri lakimuutokset vaikuttavat juuri hänen liiketoimintaansa. Vastaus oli odotettu, mutta valitettava; ei juuri mitään käsitystä, hän on pudonnut kelkasta kauan sitten ja yrittää lähinnä selvitä jotenkin.

Korona-aikana on saavutettu eräänlainen lainsäädännön tilan kakofonia, jossa samoja lakeja ja säännöksiä on muutettu useita kertoja peräkkäin (mm. tartuntatautilaki), näiden väliaikaisuutta on niin ikään muutettu useita kertoja (mm. konkurssilaki), näiden tulemisesta voimaan sovellettavaksi on ylipäätään epäselvyyttä (mm. valmiuslaki) tai ei ole selvää, onko tietty laki edes sisällöltään mahdollista saattaa voimaan (asiaan vaikuttaa esim. perustuslaki).

Vielä oman lisänsä yllä kuvattuun tuo muistutus siitä, että lainsäätäjä (eli eduskunta) toki vain säätää lait ja soveltamisesta käytäntöön taas vastaa muu taho (esim. Aluehallintovirasto). Edellisestä muistetaan ainakin viimesyksyiset kokoontumisrajoitukset (onko oikea määrä 500 vai 50 ihmistä) sekä kuluvan kevään ”kuntosalirajoitukset” (onko oikea määrä 10 vai 0 ihmistä), joissa tulkintaerimielisyys oli ilmeinen.

Jonkinasteinen ennakoitavuus on olennainen osa minkä tahansa liiketoiminnan harjoittamista. Tämä ennakoitavuus erityisesti lainsäädännön osalla on kriittistä, sillä jokainen meistä, ainakin lähtökohtaisesti, tietää mitä noudattamatta jättämisestä seuraa (tosin myös seuraamukset voivat olla vaikeasti hahmotettavissa). Lainsäädännön olisi myös syytä olla luonteeltaan sellaista, jonka pysyvyyteen tai ilmoitettuun määräaikaisuuteen voidaan edes jollain aikavälillä luottaa. Vastaavasti sisällön tulisi olla sellaista, jota kykenee ymmärtämään muukin kuin ammatikseen oikeudellista palvelua tarjoava taho (jos aina tämäkään).

Elinkeinovapaus on edelleen yksi keskeisimpiä perustuslailla turvattuja oikeuksia, ja se mikä suorimmin jokaista yrittäjää koskettaa. Tätä elinkeinon harjoittamisen vapautta on suoraan ja epäsuorasti koeteltu viimeisen vuoden aikana melko lailla. Asiaa ei auta se, jos yrittäjä itse ei pysty edes hahmottamaan oman toimintansa sääntelyä.

Toki viimeksi mainitun voi myös ulkoistaa ja halukkaita auttajia löytyy.

Niin tai näin, tarkkana on oltava. Tilanne tuskin helpottuu nopeasti.

 

Artikkelin on kirjoittanut lakimies Samuli Tuomikoski ja se on julkaistu alunperin Varsinais-Suomen Yrittäjä -lehdessä, 19.4.2021 julkaistussa numerossa.

Visma Legal on luotettu lakialan ammattilainen, joka palvelee sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. Olemme Varsinais-Suomen suurin lakitoimisto ja palveluksessamme on noin 20 lakiasiantuntijaa. Visma Legal on osa kasvavaa pohjoismaista Visma-konsernia.

Visma Legalin asiantuntijat palveluksessasi

Tutustu lakimiehiimme ja ota yhteyttä