Yrityssaneeraus konkurssin vaihtoehtona

Koronaepidemia on vaikuttanut Suomessa lähes jokaisen yrityksen toimintaan. Monen kestävällä ja kannattavalla pohjalla toimineen yrityksen tulot ovat tyrehtymässä tai jo tyrehtyneet kokonaan. Tässä tilanteessa yrityksen kannattaa ensisijaisesti pyrkiä sopimaan velkojiensa kanssa maksujärjestelyistä sekä hyödyntämään valtion yrityksille myöntämät tukitoimet.

Mikäli näistä toimista ei saada riittävästi taloudellista apua, harkittavaksi tulee lopulta maksukyvyttömyysmenettely. Yrityksen asettaminen konkurssiin ei kuitenkaan aina ole koronaepidemian väistämätön lopputulos, vaan toisinaan yrityksen taloudellinen toiminta on mahdollista tervehdyttää myös yrityssaneerausmenettelyllä.

Elinkelpoiset yritykset yrityssaneeraukseen

Tarpeettomien konkurssien välttäminen on kaikkien etu. Onnistunut saneerausmenettely johtaa sekä velallisyrityksen että velkojien ja koko yhteiskunnankin kannalta parempaan lopputulokseen kuin konkurssi. Yrityssaneeraus on tarkoitettu nimenomaan tilanteisiin, joissa tilapäisiin maksuvaikeuksiin ajautuneen yrityksen perusliiketoiminta on kuitenkin kannattavaa. Saneerausmenettely tulee varteenotettavaksi vaihtoehdoksi esimerkiksi juuri silloin, kun äkillisestä koronaepidemiasta johtuvan yllättävän velkaongelman vuoksi yrityksen velkojen määrä on kasvanut liian suureksi sen tuottotasoon nähden.

Yrityssaneerausmenettelyn avulla yrityksen liiketoiminta pyritään tervehdyttämään erilaisia saneerauskeinoja ja toimenpiteitä apuna käyttäen. Onnistuneessa saneerausmenettelyssä ei ainoastaan leikata saneerausvelkojen määrää vaan tehdään myös erilaisia saneeraavia toimia yrityksen liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi. Yrityssaneerausmenettely siis pyrkii jatkamaan yrityksen liiketoimintaa. Konkurssimenettelyssä sen sijaan yrityksen liiketoiminta pääsääntöisesti päättyy, jolloin koko yrityksen omaisuus realisoidaan ja varat käytetään velkojen suoritukseksi.

Yrityssaneerausmenettelyn onnistumiselle on paremmat lähtökohdat silloin, kun maksuvaikeuksissa oleva yritys hakeutuu siihen riittävän ajoissa maksuvaikeuksien ilmettyä. Saneeraus ei kuitenkaan ole ratkaisu keinotekoisesti pitkittää elinkelvottoman ja maksukyvyttömän yrityksen elinkaarta ja viivästyttää konkurssia.

Yrityssaneerausmenettely pääpiirteissään

Yrityssaneerausmenettelyyn hakeudutaan saattamalla saneerausmenettelyä koskeva hakemus tuomioistuimen käsiteltäväksi. Mikäli yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaiset edellytykset täyttyvät, tuomioistuin määrää saneerauksen alkamisesta. Saneerausmenettelyn piiriin kuuluvat kaikki velat, jotka ovat syntyneet ennen saneeraushakemuksen vireilletuloa. Tällaisiin velkoihin voidaan kohdistaa saneeraustoimia. Velallisyritys ei menettelyn aikana saa maksaa saneerausvelkaa, eikä velkojat voi niitä myöskään periä.

Tuomioistuimen määräämä ulkopuolinen selvittäjä laatii asianosaisten kanssa saneerausohjelman. Saneerausohjelma on lyhyesti sanottuna yrityksen maksukykyyn sopeutettu velkojen takaisinmaksusuunnitelma. Yrityksen saneerausvelkojat päättävät äänestämällä siitä, hyväksyvätkö vai hylkäävätkö ne saneerausohjelman.

Saneerausohjelman tultua hyväksytyksi saneerausyritys alkaa toteuttaa sitä, eli maksamaan saneerausvelkojaan sovitussa maksuaikataulussa. Samalla yritys laittaa käytäntöön ne toimenpiteet, järjestelyt, uudistukset ja/tai sopeutukset, jotka saneerausohjelmassa on vahvistettu. Tavallisesti saneerausohjelma kestää vuosia ja sen loppumisen jälkeen velallisyritys vapautuu saneerausveloista muilta osin kuin mitä itse ohjelmassa on pitänyt maksaa.

Konkurssi vai yrityssaneeraus?

Tavoitteena on, että taloudellisissa vaikeuksissa olevat yritykset valikoituisivat tarkoituksenmukaisesti yrityssaneerausmenettelyn ja konkurssin välillä myös nyt Suomessa vallitsevassa poikkeustilanteessa. Meidän Visma Legalin maksukyvyttömyysoikeuteen erikoistuneet lakimiehet avustavat yrityksiä arvioimaan liiketaloudellisia edellytyksiä ja sitä, onko yrityksillä mahdollisuudet kannattavasti jatkaa liiketoimintaansa normaaliolojen taas alkaessa. Otathan rohkeasti yhteyttä, mikäli tarvitset apua saneerausmenettelyyn hakeutumisessa tai muuten yrityssaneerausmenettelyä koskevissa kysymyksissä.

Artikkeli on julkaistu alunperin Varsinais-Suomen Yrittäjä -lehdessä, 11.6.2020 julkaistussa numerossa.

Visma Legal on luotettu lakialan ammattilainen, joka palvelee sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. Olemme Varsinais-Suomen suurin lakitoimisto ja palveluksessamme on yli 20 lakiasiantuntijaa. Visma Legal on osa kasvavaa pohjoismaista Visma-konsernia.

Visma Legalin asiantuntijat palveluksessasi

Tutustu lakimiehiimme ja ota yhteyttä