Yrityssaneerauslakiin tulossa muutoksia – uusi varhainen yrityssaneeraus

EU on antanut kesäkuussa 2019 niin kutsutun maksukyvyttömyysdirektiivin, jonka yhtenä tavoitteena on parantaa yritysten ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelytoimia jäsenvaltioissa ja mahdollistaa muun muassa yrityssaneeraukseen hakeutuminen entistä varhaisemmassa vaiheessa. Oikeusministeriön työryhmä on jättänyt välimietinnön yrityssaneerauslakiin suunnitelluista muutoksista lausuntokierrokselle, joka päättyi heinäkuussa 2021.

Varhaisen vaiheen yrityssaneeraus

Oikeusministeriön työryhmä esittää, että yrityssaneerauslakiin otetaan nykymuotoisen yrityssaneerausmenettelyn rinnalle uusi varhainen yrityssaneerausmenettely. Nykymuotoinen saneerausmenettely jäisi voimaan jatkossa nimellä perusmuotoinen yrityssaneeraus ja sen edellytyksenä olisi, että velallinen on maksukyvytön. Varhaiseen yrityssaneeraukseen taas pääsisi jo siinä vaiheessa, kun velallista vasta uhkaa maksukyvyttömyys.

Uhkaava maksukyvyttömyys on määritelty nykyisessäkin yrityssaneerauslaissa, mutta saneerausmenettelyn aloittaminen tällä perusteella on sidottu tiettyihin edellytyksiin. Uhkaavan maksukyvyttömyyden määritelmää ei ole tarkoitus muuttaa. Jatkossa jako olisi selkeä siten, että uhkaavan maksukyvyttömyyden tilanteessa tulisi kyseeseen vain varhainen saneerausmenettely, kun taas perusmuotoinen saneerausmenettely voitaisiin aloittaa silloin, kun velallinen on jo maksukyvytön tai tietty määrä velkojia puoltaa hakemusta.

Mikä muuttuu yrityssaneerauksessa?

Varhaiseen saneerausmenettelyyn pääsyä helpottaisi se, että esteperusteita olisi perusmuotoista saneerausmenettelyä vähemmän. Lisäksi maksu-, perintä- ja muille kielloille tulisi varhaisessa saneerauksessa enimmäisaikarajaksi 12 kuukautta, millä pyritään tehostamaan prosessia.

Varhaiseen saneerausmenettelyyn voisi hakeutua ainoastaan velallinen itse, mutta velkoja voisi jatkossakin tehdä hakemuksen velallisen perusmuotoisen saneerausmenettelyn aloittamisesta. Mikäli varhaisen saneerausmenettelyn kuluessa velallinen todetaan maksukyvyttömäksi, olisi saneerausmenettelyä mahdollista jatkaa tietyin edellytyksin perusmuotoisena saneerauksena.

Ehdotettujen lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2022, kuitenkin viimeistään 17.7.2022. Nykysäännösten nojalla yrityssaneerauksiin hakeudutaan usein liian myöhään, silloin kun liiketoiminnan tervehdyttäminen ei ole enää mahdollista. Uusien säännösten tavoitteena on parantaa saneerauksien onnistumismahdollisuuksia ja estää elinkelpoisten yritysten konkurssit. Yrityssaneerauksen mahdollisuutta kannattaakin jatkossa harkita entistä varhaisemmassa vaiheessa.

Voit lukea lisää yrityssaneerauksesta konkurssin vaihtoehtona blogikirjoituksestamme täällä »

Mikäli yrityssaneeraus on ajankohtainen vaihtoehto yrityksesi liiketoiminnan tervehdyttämiseksi tai tarvitset apua muissa yrityssaneerausmenettelyä koskevissa kysymyksissä, Visma Legalin maksukyvyttömyysoikeuteen erikoistuneet asiantuntijat avustavat sinua. Voit jättää yhteydenottopyynnön täällä.

 

Artikkelin on kirjoittanut lakimies Jenni Laine ja se on julkaistu alunperin Varsinais-Suomen Yrittäjä -lehdessä, 30.8.2021 julkaistussa numerossa.

Visma Legal on luotettu lakialan ammattilainen, joka palvelee sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. Olemme Turun KOP-kolmiossa toimiva lakitoimisto ja palveluksessamme on noin 15 lakiasiantuntijaa. Visma Legal on osa kasvavaa pohjoismaista Visma-konsernia.

Visma Legalin asiantuntijat palveluksessasi

Tutustu lakimiehiimme ja ota yhteyttä