Mia
Blomqvist

Compliance Officer, Data Protection Manager, OTK

Mia työskentelee compliance-toimintojen sekä tietosuoja-asioiden vastaavana. Hänen vastuullaan ovat muun muassa perintäalaa koskevien säännösten sisäinen valvonta ja ohjeistus sekä työoikeuteen, työntekijöiden yksityisyyteen ja tietosuojaan liittyvien asioiden hallitseminen. Mian työskentelyä ohjaa lause: “Kaiken toiminnan perusta on luottamus.” Mia on luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.Erityisosaaminen:

Tarvitsetko juridista neuvontaa?

Lakimiehemme huolehtivat sekä yritysten että yksityishenkilöiden lakiasioista. Tarjoamme myös kattavat oikeudellisen perinnän palvelut.