Oikeudellisen perinnän palvelut

Visma Legal auttaa sinua saatavien oikeudelliseen perintään liittyvissä asioissa, haastehakemuksista aina ulosottoasioihin asti.

Lue lisää:

Erääntyneiden laskujen perintään käytetään ensisijaisesti huomautuksia ja maksumuistutuksia, joiden jälkeen astuvat kuvaan kirje- tai puhelinperintä. Mikäli saatavaa ei näillä vapaaehtoisen perinnän keinoilla saada kotiutettua, voidaan perintää tehostaa ottamalla lakimies hoitamaan asiaa.

Keskeisimpänä syynä oikeudellisen perinnän käyttämiseen on saatavan nopeampi kotiuttaminen.

Toisena tärkeänä näkökulmana voidaan pitää yrityksen mainetta laskujen valvojana. On tärkeää, ettei asiakkaiden keskuudessa synny yleistä mielikuvaa siitä, että laskujen maksamatta jättämisestä ei syntyisi seuraamuksia. Lakimiestemme asiantuntijuutta kannattaa hyödyntää riittävän kovien oikeudellisen perinnän keinojen valintaan.

Lakimiehemme auttavat sinua koko oikeudellisen perinnän prosessin ajan. Lakimiehen apua tarvitaan erityisesti tilanteessa, jossa velallinen riitauttaa saatavan. Teemme vahvasti yhteistyötä Visma Financial Solutions -yksikön perintäpalveluiden kanssa sujuvoittaaksemme oikeudellisen perinnän prosesseja. Visman laskutus- ja perintäpalveluihin voit tutustua täällä.

Visma Legalin asiantuntijat palveluksessasi

Tutustu lakimiehiimme ja ota yhteyttä