Konkurssiperinnän lakipalvelut

Lue lisää:

Konkurssiperintä voi monelle olla terminä vieras. Perintätoimena se sijoittuu oikeudellisen perinnän sekä vapaaehtoisen perinnän välille. Keinona se on tehokas erityisesti suurempien saatavien perintään.

Lakimiehemme selvittävät edellytykset konkurssiperinnän käytölle, laativat maksukehotukset sekä neuvottelevat maksusopimuksista. Tarvittaessa he jättävät konkurssihakemuksen ja turvaavat asemasi konkurssipesän velkojana.

Konkurssiperintä käynnistyy, kun velalliselle annetaan konkurssiuhkainen maksukehotus. Mikäli saatavaa ei maksukehotuksen ja mahdollisten maksuneuvottelujen jälkeen saada kotiutettua, ja tietyt edellytykset täyttyvät, voidaan harkita konkurssihakemuksen jättämistä. Lakimiehemme auttavat sinua hoitamaan konkurssiperinnän prosessin oikein. Konkurssista voit lukea lisää täällä.

Lakimiestemme huolehtiessa prosessista, noudatetaan tarkasti hyvää perintätapaa sekä perintälakia ja prosessi viedään läpi tehokkaasti.

Mikäli konkurssiuhka joudutaan toteuttamaan, huolehtii lakimiehemme konkurssihakemuksesta ja sen jälkeisistä toimenpiteistä.

Perintäjuridiikkaan erikoistuneet lakimiehemme tukevat tarkoituksenmukaisten perintäkeinojen valinnassa, tavoitteena saataviesi tehokas kotiuttaminen.

Tarjoamme konkurssiperinnän asiantuntijapalvelut

  • Konkurssiuhkaisten maksukehotusten laatiminen
  • Yrityksen hakeminen konkurssiin
  • Saatavan kotiuttaminen konkurssiprosessissa
  • Konkurssivalvonnat

Tarvitsetko juridista neuvontaa?

Lakimiehemme huolehtivat sekä yritysten että yksityishenkilöiden lakiasioista. Tarjoamme myös kattavat oikeudellisen perinnän palvelut.