Saatavien maksusopimukset

Asiantuntijan laatimat maksusopimukset
Lue lisää:

Joskus velallinen joutuu tilanteeseen, jossa ei selviä laskuistaan tai muista veloistaan. Tällöin on usein järkevä ratkaisu laatia maksusopimus. Maksusopimuksessa sovitaan muun muassa velan suorittamisen aikataulusta, maksuerien eräännyttämisestä sekä mahdollisista jatkotoimenpiteistä, mikäli maksuaikataulua ei noudateta. Näin pyritään kotiuttamaan saatava tehokkaasti.

Oikeudelliseen perintään erikoistuneet lakimiehemme laativat maksusopimukset kaikki yksityiskohdat huomioon ottaen. Tärkeää on huomioida esimerkiksi maksusopimuksen erien erääntymiseen liittyvät asiat sekä sopimuksen muotoilu niin, että perintää voidaan jatkaa, jos sopimusta ei noudateta.

Mikäli perinnässä joudutaan etenemään, asiantuntevat lakimiehemme valitsevat tarkoituksenmukaiset ja riittävän vahvat keinot, pyrkimyksenä saatavan kotiuttaminen mahdollisimman tehokkaasti.