Suurten saatavien perintä ja kotiuttaminen

Lue lisää:

Asiantuntevat lakimiehemme osaavat valita oikeat, tilanteeseen nähden riittävän vahvat keinot perinnän suorittamiseen. Lakimiehen käyttö perinnässä vahvistaa myös yrityksen asemaa maksujen valvojana. Tarvittaessa käytämme suurten saatavien perinnässä esimerkiksi konkurssiuhkaista maksukehotusta. Varsinaisesta konkurssiperinnästä kerromme lisää täällä.

Suurten saatavien perinnässä onnistumiseen liittyy vahvasti ennakointi. Jos saatavaan liittyvät sopimukset on tehty huolella, on perinnän suorittaminenkin sujuvampaa. Lue lisää sopimusoikeuden palveluistamme täällä. Muista yritysten lakipalveluista löydät lisätietoa täältä.

Lakimiehen avulla suurten saatavien perintä toteutetaan perintälakia ja hyvää perintätapaa tarkasti noudattaen.

Suuria saatavia perittäessä, lakimiehen avulla pystytään ehkäisemään lisäriitatilanteita ja kotiutetaan saatavat tehokkaasti.

Mikäli joudutaan siirtymään oikeudelliseen perintään, on lakimies tukenasi läpi koko prosessin, aina oikeudenkäynteihin sekä ulosottomenettelyyn asti.

Tarvitsetko juridista neuvontaa?

Lakimiehemme huolehtivat sekä yritysten että yksityishenkilöiden lakiasioista. Tarjoamme myös kattavat oikeudellisen perinnän palvelut.