Perhe- ja perintöoikeus

Perhe- ja perintöoikeudelliset lakipalvelut
Lue lisää:

Elämäntilanteen muutokset ja perhe-elämään liittyvät kysymykset saattavat johtaa erilaisiin lainopillista osaamista vaativiin tilanteisiin. Kokeneet lakimiehemme avustavat perhe- ja perintöoikeuteen liittyvissä lakiasioissa ja kannustavat ennakoivaan suunnitteluun. Tällaista ennakointia ovat esimerkiksi avioehtosopimus, testamentti, edunvalvontavaltakirja sekä muut varallisuusjärjestelyt.

Hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa myös verokohteluun omaisuuden siirroissa.

Erilaisiin elämänmuutoksiin ja perhe-elämään liittyvät tilanteet saattavat myös riitautua. Riitatilanteissa kannattaa kääntyä nopeasti lakimiehen puoleen, jotta tilanne saadaan hallintaan ja käsiteltyä asianmukaisesti.

Riitatilanteiden syinä ovat usein muun muassa avioero, lasten huoltajuus tai perinnönjako. Erityisesti tällaisissa tunteita herättävissä tilanteissa on ulkopuolisen asiantuntijan käyttö perusteltua.

Lakimies laatii pitävät sopimukset ja tarjoaa asiantuntevat etukäteissuunnittelun palvelut.

Riitatilanteet käsitellään asiallisesti ja tehokkaasti, kun asemaasi on turvaamassa kokenut ammattilainen.

Tunteita herättävistä asioista, kuten lasten huollosta tai omaisuuden jaosta, on parasta sopia asiantuntevan lakimiehen johdolla.