Lakimiehemme turvaavat asemasi riitatilanteissa
Lue lisää:

Yksityishenkilöiden välille syntyvät riita-asiat koskevat yleensä asunto- tai kiinteistökauppaa, maksuvelvollisuutta, kuluttajakauppaa, työsuhdetta, urakkasopimuksia tai erityyppisiä vahinkoja. Tyypillisiä riitojen aiheita ovat myös perhe- ja perintöoikeuteen sekä omaisuuden jakoon liittyvät tilanteet.

Riitatilanne voi syntyä myös velkojan ja velallisen välille.

Asiantuntijan laatimat asiakirjat, kuten vaatimuskirje, vastaus tai haastehakemus ovat keskeinen tekijä prosessin onnistumiselle.

Lakimies huolehtii puolestasi sovintoneuvottelusta ja turvaa asemasi oikeudenkäynnissä.

Riita-asioissa paras tulos saavutetaan käyttämällä lakimiehen tuomaa asiantuntijuutta sekä kohteena olevasta asiasta että koko riitaprosessista.