Rikosoikeudelliset palvelut yksityishenkilöille
Lue lisää:

Yksityishenkilöiden rikosasiat voivat liittyä esimerkiksi omaisuus-, henkilö-, liikenne- tai talousrikoksiin. Rikosasioihin linkittyvät usein myös vahingonkorvausasiat, joista voit lukea lisää täällä.

Lakimiehemme tuntevat eri rikostyypit ja ovat perillä lainsäädännön muutoksista. He huolehtivat, että oikeusprosessi etenee asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla ja pitävät huolen, että oikeudenmenetyksiltä vältytään.

Lakimiehen palkkaamisesta aiheutuvia kuluja voit usein kattaa kotivakuutuksesi oikeusturvavakuutuksella. Voit olla myös oikeutettu oikeusapuun tai maksuttomaan oikeudenkäyntiin. 

Rikosasioissa uhrin asemassa olevaa henkilöä kutsutaan asianomistajaksi ja henkilöstä, jota vastaan syyte nostetaan, käytetään nimeä vastaaja. Kokeneet lakimiehemme huolehtivat niin asianomistajan korvausvaatimusten ajamisesta kuin syytetyn puolustamisestakin.

Ota yhteyttä meihin heti rikoksen ilmetessä tai rikosta epäiltäessä. Kun lakimies otetaan mukaan heti esitutkintavaiheessa, sujuu prosessi tehokkaasti ja oikeudenmenetyksiltä vältytään. Näin varmistamme parhaan lopputuloksen.