Lakipalvelut yksityishenkilöiden vahingonkorvaustilanteissa
Lue lisää:

Yksityishenkilöiden vahingonkorvaustilanteet voivat liittyä esimerkiksi urakkasopimuksiin, kuluttajakauppaan, liikenneonnettomuuksiin, rikosasioihin tai riita-asioihin. Vahingonkorvaustilanteisiin voidaan joutua myös asunto- tai kiinteistökaupoilla.

Lakiasiantuntijamme selvittävät vahingonkorvausoikeuteen liittyvät vastuukysymykset ja lakimiehemme huolehtiessa asiastasi, otetaan aina huomioon uusin oikeuskäytäntö.

Vahinkojen syy-yhteyden selvittäminen ja korvausmäärän arvioiminen vaatii yleensä asiantuntijuutta parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Vahingonkorvausvaatimusten esittäminen on lisäksi usein sidottu erilaisiin määräaikoihin, joiden laiminlyömisestä voi aiheutua oikeudenmenetyksiä. Asiantuntevat lakimiehemme huolehtivat puolestasi koko vahingonkorvausprosessin läpiviennistä ja turvaavat asemasi myös oikeudenkäynnin jälkeen, esimerkiksi avustamalla tuomitun vahingonkorvauksen perinnässä.