Hoidamme yrityksesi riita-asiat ja oikeudenkäynnit

Lue lisää:

Yritysten riita-asioihin liittyvät yleensä erilaiset sopimukset, maksuvelvollisuus, kauppa, työsuhde tai erityyppiset vahingot. Erimielisyyden syntymisen jälkeen kannattaa nopeasti kääntyä lakimiehen puoleen.

Riita-asian hoitamisessa tarvitaan osaamista sekä asian sisällöstä että prosesseista, jolloin asiantuntijan käyttäminen, asiakkaan näkemykset huomioiden turvaa parhaan lopputuloksen sekä neuvotteluissa että oikeudenkäynneissä.

Riita-asioissa kannattaa ensisijaisesti pyrkiä yksimieliseen ja kaikki osapuolia miellyttävään ratkaisuun. Riita voidaan pyrkiä ratkaisemaan sopimalla, jolloin lakimiehen asiantuntemuksella on tärkeä rooli. Mikäli sovintoratkaisuun ei kuitenkaan päästä, on asia mahdollista siirtää tuomioistuimen ratkaistavaksi. Lakimiehemme tukevat yritystäsi koko riitaprosessin ajan.

Riita-asiat ratkeavat lakimiehen avulla tehokkaasti, jolloin yrityksesi voi kohdistaa resurssit ydinliiketoimintaan.

Lakimiehemme tuntevat riita-asioiden hoitamiseen liittyvät prosessit sekä eri toimialojen erityispiirteet.

Jos sovintoratkaisuun ei riita-asiassa ole mahdollista päästä, lakimiehemme turvaavat yrityksesi aseman oikeudenkäynnissä.

Lakipalvelumme riita-asioissa

  • Oikeudenkäyntiprosessit
  • Riidan ratkaisut
  • Välimiesmenettelyt
  • Sovintoneuvottelut

Tarvitsetko juridista neuvontaa?

Lakimiehemme huolehtivat sekä yritysten että yksityishenkilöiden lakiasioista. Tarjoamme myös kattavat oikeudellisen perinnän palvelut.