Työoikeudelliset lakipalvelumme turvaavat työnantajan aseman
Lue lisää:

Työoikeuden alaan kuuluvat lait, kuten työsopimuslaki, vuosilomalaki, työaikalaki, työturvallisuuslaki, yhdenvertaisuuslaki ja työehtosopimuslaki asettavat lukuisia vaatimuksia työnantajille sekä työntekijöille. Niihin liittyy usein myös merkittäviä taloudellisia riskejä.

Kokeneet lakiasiantuntijamme tuntevat työlainsäädäntöön sekä työsuhteisiin liittyvät juridiset kysymykset. He avustavat yritystäsi oikeiden toimintatapojen valitsemisessa, laativat tarvittavat asiakirjat ja sopimukset sekä huolehtivat eri tyyppisten, työsuhteisiin liittyvien neuvotteluiden onnistumisesta.

Asiantuntevan lakimiehen avulla yrityksesi voi ennaltaehkäistä juridisia haasteita, esimerkiksi työsopimuksiin tai työsuhteiden päättämiseen liittyen.

Lakimiehemme huolehtivat puolestasi, että lain asettamia vaatimuksia noudatetaan haastavissakin tilanteissa, esimerkiksi yt-neuvotteluissa.

Työoikeuteen liittyvien kysymysten ulkoistaminen ja tilanteiden ennakointi tuo varmuutta ja vapauttaa resursseja yrityksesi ydinliiketoimintaan.

Lakimiehemme avustavat muun muassa seuraavissa työoikeuteen liittyvissä lakiasioissa:

  • Työsopimuksen laatiminen
  • Työsuhteen päättäminen, irtisanomiset
  • Työsuhteen päättämismenettelyyn liittyvä neuvonta
  • Yhteistoimintaneuvottelut (yt-neuvottelut)
  • Sovittelut ja oikeudenkäynnit